Članek
VAJA “HOJA D.D” – ŽAGA ŠKOFLJICA
Objavljeno Jul 19, 2017

V petek 23. junija, je ob 16:00 uri potekala občinska vaja na območju podjetja HOJA d.d., enota Žaga Škofljica. Vaja je bila planirana v dogovoru z vodstvom obrata Žaga Škofljica, z namenom, da se preveri usposobljenost in odzivnost enot v GZ Škofljica, v primeru večjega požara v lesni industriji. Na območju podjetja se sicer nahaja dobro razvejano hidrantno omrežje, ki pa je po predpostavki “odpovedalo” in ni zadovoljilo potreb po zadostni količini vode za gašenje. Zato so gasilci vzpostavili zaprti sistem “verige” za dobavo vode iz nekoliko bolj oddaljenega potoka Škofeljščica. Zaradi obsega vaje in pa števila udeleženih enot, je bilo tudi predvideno Štabno vodenje vaje, ki pa se na koncu zaradi napačne interpretacije načrta ni izvedlo. Vajo reševanja zasutih in pa huje poškodovanih ponesrečencev so gasilci dobro izvedli, ravno tako se je pokazalo, da se v zelo kratkem času, kljub veliki vročini, lahko dovede zadostne količine gasilne vode iz ostalih vodnih virov, z tehniko, ki jo posedujejo društva v GZ Škofljica. Sama pogasitev požara na skladišču sekancev, pa ni predstavljalo težke naloge.

#Vaje #gasilskazvezaskofljica #gzskofljica #gasilci